Aiemmin tapahtunutta

Kevätlukukauden 2014 tapahtumia:

Koulussamme toteutettiin lukuvuotena prosessi, jonka aikana käydään koulun toimintakulttuuria ja arvoja koskevaa keskustelua koulun kaikkien toimijoiden (opettajat, vanhemmat, oppilaat) kanssa.

Kevätlukukaudella 2014 toteutettiin sekä Länsikadun alakoulussa että Tulliportin yläkoulussa niin vanhempien kuin oppilaidenkin arvokeskustelut. Lue lisää kohdasta "Toimintakulttuuri".

Perusteluonnoksen kommentointi toteutettiin yt-iltapäivän muodossa. Opettajat tutustuivat etukäteen perusteluonnoksen teksteihin ja jakautuivat kommentointia varten pienryhmiin.

Lukukauden puoliväliin sijoittuneessa Syventävässä harjoittelussa pidettiin opiskelijoille suurryhmäohjaus aiheesta OPS 2016. Opiskelijat tutustutettiin uuden opetussuunnitelman perusajatuksiin. Lisäksi opiskelijat analysoivat alakoulun oppilaiden tuotokset koskien koulun toimintakulttuuria ja arvopohjaa. Tuotokset kirjattiin titanpad-alustalle.

 

Syyslukukauden 2013 tapahtumia:

26.10. Opettajien Teso

Oppimaan oppiminen: Jarkko Hautamäen luento

Koulun toimintakulttuuri: Opettajat pohtivat koulumme toimintakulttuuria ryhmissä yhdessä opetusharjoittelijoiden kanssa.

Opetusharjoittelijat osallistuvat päivään.

 

 

    


 

Suomen yliopistojen harjoittelukoulut

Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Joensuun normaalikoulu, Jyväskylän normaalikoulu, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Oulun normaalikoulu, Rauman normaalikoulu, Savonlinnan normaalikoulu, Tampereen yliopiston normaalikoulu, Turun normaalikoulu, Vasa övningsskola

 
OPS-työkalupakin etusivu  -  eNorssin pääsivusto  -  OPS tuki 2016  -

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu