Organisointi

 

Ops -työtä koordinoi ydinryhmä, johon kuuluvat perusasteen rehtori, yläkoulun vararehtori, sihteeri sekä kaksi opettajaa alakoulusta ja  yläkoulusta.

 Organisaatiomalli

 

 

Edellisen Ops -prosessin prosessikuvaus koulun arvopohjan ja toimintakulttuurin osalta:

Joensuun normaalikoulun ops -prosessi 2004

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu