Prosessin käynnistäminen

Opetussuunnitelmatyön lähtökohtana on nykytilanteen arviointi. Mitä koulumme opetussuunnitelmassa on hyvää ja toimivaa? Onko opetussuunnitelmaan kirjattu arvoperustamme yhä ajankohtainen? Miten nykyinen opetussuunnitelma on toiminut?

 

Opettajat pohtivat teso -päivässä syksyllä 2013 opetussuunnitelmaa ja koulun arvopohjaa sekä opetussuunnitelmaluonnoksesta esiin nostettuja väitteitä.

Lukion opiskelijoiden väittelyryhmä pohjusti asiaa väittelemällä aiheesta: "Nykyinen peruskoulu antaa hyvät eväät elämään."

 

Kooste päivästä

 

Esimerkkejä väitteistä, joita opettajat pohtivat:

- nykyinen arviointijärjestelmä ei kaipaa muutosta

- tulevaisuuden koulu on sähköinen

- luokkahuone pulpetteineen toimii edelleen

- peruskoulu ei luo syrjäytymistä

Esimerkkejä opettajien työskentelyn tuloksista:

 arviointi


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu