Toimintakulttuuri ja koulun opetussuunnitelman arvopohja

 

Lukuvuoden 2013-2014 aikana on sekä opettajat, opetusharjoittelijat, huoltajat että oppilaat osallistuivat koulun toimintakulttuurin ja arvopohjan pohtimiseen.


Prosessin kuluessa kartoitettiin mahdollisimman laajasti koulun eri toimijoiden käsityksiä, ajatuksia ja ehdotuksia koulun toimintakulttuurin ja arvopohjan luomiseksi. Mukana prosessissa ovat opettajien lisäksi myös oppilaat ja heidän huoltajansa sekä opetusharjoittelijat.


Marraskuussa toteutettiin opettajien ja opetusharjoittelijoiden yhteinen teso-päivä, jonka aikana pohdittiin tulevan opsin arvopohjaa ja koulun toimintakulttuuria. Lue lisää oheisesta koulun omien OPS-työsivujen linkistä:

Koulun toimintakulttuuri

Opetusharjoittelijat pohtivat normaalikoulun toimintakulttuuria jatkamalla lausetta: "Haluamme, että koulumme tunnetaan siitä, että..."


Helmikuussa toteutettiin sekä Länsikadun että Tulliportin koulujen oppilaiden vanhempien haastattelu koskien koulun toimintakulttuuria sekä arvopohjaa. Länsikadun koulun vanhempien kyselyn toteutuksesta ja tuloksista löytyy tarkempi selostus kohdassa Arvokeskusteluprosessi sekä Arvokeskustelujen tuloksia.

 

Tulliportin koulun vanhempien haastattelun löydät oheisesta linkistä: Lomake vanhempien haastatteluun

Länsikadun koulun vanhempien haastattelulomakkeen sekä saatekirjeen löydät oheisista linkeistä:

Vanhempien haastattelulomake

Saatekirje vanhemmille

 

Maaliskuussa toteutettiin koulun oppilaiden mielipiteiden kartoittaminen koskien koulun toimintakulttuuria ja arvopohjaa. Länsikadun koulussa työ toteutettiin yhdessä opetusharjoittelijoiden kanssa. Oppilaat pohtivat kysymystä "Millaisessa koulussa on hyvä olla ja oppia?". Tuotoksina syntyi videoita, PP-esityksiä, miellekarttoja, kuvia jne. Tuotokset analysoitiin perusharjoittelun opiskelijoiden suurryhmäohjauksen osana.

Yläkoulussa vietettiin 18.3. oppilaiden ops-toimintailtapäivää. Lue lisää oheisesta linkistä:

Oppilaiden arvokeskustelut Tulliportti

Länsikadun ja Tulliportin koulujen oppilaiden arvokeskustelun tulokset on koottu yhteen Excel-taulukoksi. Löydät taulukon kohdasta Arvokeskustelujen tuloksia. (tulossa)


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu