Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys ja -ympäristö

•Mitä tiedämme oppimisesta?
•Millaista oppimiskäsitystä oma toimintamme nyt ilmentää?
•Missä olosuhteissa oppimista parhaiten tapahtuu?
•Mitkä asiat ympäristössämme tukevat oppimista?
 
Tukimateriaalia keskustelun käynnistämiseksi:
 

OPS-Vartti 6: Mitä tiedämme oppimisesta?  (Päivi Tynjälä ja Pentti Moilanen,  Jyväskylän yliopiston professorit)

 

https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/edu/normaalikoulu/ops


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu