Uusia käsitteitä

Syksyn 2014 TESO-koulutus

Monilukutaito on laaja-alaista osaamista, professori Minna-Riitta Luukka, JY

Motivaation merkitys kouluhyvinvoinnille ja koulu-uralle nuoruudessa, tutkijatohtori Kati Vasalampi

Motivaatio ja sen merkitys oppimisessa,  Riikka Hirvonen, tutkijatohtori JY

 

OPS-työskentely  marraskuussa 2014

 Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen

  • Opettajakunta tuottaa ideoita opetuksen eheyttämiseksi ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseksi (luonnoksen luvut 4.4 - 4.5).
  • Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden (luonnoksen luku 4.2) mukaisia, oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja ja kokonaisuuksia.
  • Suunnitellun toiminnan tavoitteena ja lähtökohtana tulee olla laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet (luonnoksen luku 3.3) ja erityisesti oppilaan näkökulma: osallisuus, aktiivisuus, omakohtaisuus, merkityksellisyys, yhdessä tekeminen ja myönteiset tunnekokemukset.

 Pohdittavat asiat

  1. Mitä yhteistä voitaisiin tehdä ala- ja yläkoulun kanssa yhdessä?
  2. Millaisia teemoja / sisältöjä / työtapoja tulisi olla, jotka lisäisivät oppiaineiden ja opettajien välistä yhteistyötä?
  3. Mitä yhteistyökumppaneita kokonaisuuksissa voisi olla? Millaista yhteistyön tulisi olla? Yhteistyö koulun ulkopuolelle, yhteistyö monialaisesti koulun sisällä (siivoojat, terveydenhoitaja, vahtimestarit…)
  4. Minkä laajuista toiminta voisi olla (tunnit, viikot, teemapäivät tms.) Millaisia työtapoja voitaisiin käyttää?
  5. Miten oppilaan näkökulmaa koulutyöskentelyyn voitaisiin kehittää; osallisuutta, aktiivisuutta, omakohtaisuutta, merkityksellisyyttä, yhdessä tekemistä, myönteisiä tunnekokemuksia ja kouluviihtyvyyttä? Pitäisikö koulussamme olla joitakin painopistealueita? Mitä?

 

 Villit visiot vapaaksi!                                                                      

 

               

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu