Aikataulutus

Olemme edenneet OPH2016-tiekartan aikataulun mukaisesti:

http://www.oph.fi/download/143417_OPS2016_tiekartta.pdf

 

Opetushallitus on OPS-työn edetessä kehittänyt ja uudistanut tiekarttaa. Nyt nimenä on OPS työn tiekartta:

http://www.oph.fi/ops2016/tiekartta

Opetussuunnitelmatyön tiekartta sisältää lukuvuosia 2012 – 2016 koskevaa tietoa valtakunnallisen perustetyön etenemisestä, ehdotuksia paikallisen työn vaiheistamiseen sekä yhteisiä pohdittavia teemoja ja niitä avaavia kysymyksiä (http://www.oph.fi/ops2016/paikallisen_tyon_tuki).

Olemme hyödyntäneet tiekartassa olevaa normitekstistöä ja ajatteluamme avaavia kysymyksiä omassa prosessisamme. Uusi tiekartta on toiminut erinomaisesti tienviittana kohti uutta koulukohtaista opetussuunnitelmaamme.


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu