Prosessin käynnistäminen ja eteneminen

 

OPS2016 -prosessi 12-2014.jpg

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kevät 2012

- OPS-ryhmän perustaminen
- arvokeskustelua filosofi Timo Laineen johdolla
 

Syksy 2012

- tuntijaon tarkastelua ja vertailua nykyiseen
- keskustelu toimintaympäristön muutoksesta tukimateriaalina OPS-vartit
- perusteluonnoksiin tutustuminen
- valtakunnallisten perusteiden kommentointi yhteistyössä Jyväskylän kaupungin OPS-ryhmän edustajan kanssa ja Wilman kautta huoltajien kanssa
 

Kevät 2013

- keskustelu oppimiskäsityksestä tukimateriaalina OPS-vartit
- alustava kyselylomakkeiden suunnitteleminen ja pilotointi (vanhempainryhmät)


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu