Lukuvuosi 2016 - 2017

OPS-työ keväällä 2016

Suunnitelmia opetussuunnitelman käytännön toteuttamiseksi

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Oppilaskunnat on saatava mukaan suunnitteluun. Oppilaskunnalle esitellään lukuvuoden teema ja pyydetään ideoita teeman toteuttamiseksi. Luokanohjaajatunnilla esitellään myös lukuvuoden teema oppilaille ja kerätään heiltä toteuttamisideoita.

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet lukuvuosien teemoina

 Määriteltiin lukukausittain painotettavat teemat koko perusopetukseen. Ajattelu ja oppimaan oppiminen on aina painotetusti mukana kaikessa toiminnassa.

Syyslukukausi 2016: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kevätlukukausi 2017: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Syyslukukausi 2017: Monilukutaito

Kevätlukukausi 2018: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Syyslukukausi 2018: Työelämätaidot ja yrittäjyys

Kevätlukukausi 2019: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kukin aineryhmä kirjoittaa lukuvuosisuunnitelmaansa, miten painotettava laaja-alaisen osaamisen tavoite näkyy opetuksessa syys- ja kevätlukukaudella. 

Opetussuunnitelmaan lisättiin teksti siitä, että lukuvuoden teemat perustuvat laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin

 

Opetusharjoittelun liittäminen laaja-alaisten osaamisen tavoitteisiin

Lähetetään OKL:n johdolle kirje, jossa kerrotaan tämänhetkinen opetussuunnitelmatilanne ja lukuvuosittaisten laaja-alaisten teemat. Pyrkimyksenä on, että opettajaksi opiskelevat perehtyvät teemoihin myös OKL:n opetuksessa. Menemme myös esittelemään opetussuunnitelmaamme OKLään. Yhteistyö on erittäin tärkeää - edelleenkin.

 

 

 

 

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu