Toimintakulttuuri

Toimintaympäristön muutos

•Miten maailma koulun ympärillä muuttuu?
•Miten muutokset vaikuttavat koulutyöhön?
•Miten koulu vaikuttaa muutokseen?
•Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat opintoja jatkaessaan ja myöhemmin elämässä?
•Miten toimien koulu parhaiten tuottaa tulevaisuuden sivistystä ja osaamista?
 
Tukimateriaalia keskustelun käynnistämiseksi:
 

OPS-Vartti 5: Koulu nuorten ja lasten silmin (Kimmo Jokinen,  Jyväskylän yliopiston professori ja Markus Leppiniemi, alakoulun rehtori )

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu