Arvokeskustelu

Arvopohja

•Mitkä ovat esiopetuksessa/koulutyössä meille tärkeitä asioita?
•Mitä pyrimme saamaan aikaan?
•Mistä löydämme muutokseen kannustavia ja opetussuunnitelmatyötä tukevia elementtejä?
 
Tukimateriaalia keskustelun käynnistämiseksi:
 

OPS-Vartti 3: Voiko koulu olla yhteisöllinen?  (Timo Laine, filosofi JYU ja Olli-Pekka Moisio, filosofi JYU)
OPS-Vartti 4: Koulu kasvun paikkana (Timo Laine, filosofi JYU & Olli-Pekka Moisio, filosofi JYU)

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu