Koulun hyvinvointi

Henkilökunta

Koulussamme toimii aktiivinen työhyvinvointiryhmä.

Koulussamme tehtiin syksyllä 2013 Työhyvinvointikysely koko henkilökunnalle. Lisäksi tehtiin vielä erillinen kysely henkilökunnalle, jossa arvioitiin alakoulun, yläkoulun ja lukion rehtoreiden onnistumista koulun johtamisessa.

 

Oppilaat

8.- ja 9.-luokkalaiset osallistuivat valtakunnalliseen THLn kouluterveyskyselyyn keväällä 2013. Tuloksia käsiteltiin yläkoulun pedagogisessa opettajankokouksessa, ja tuloksista tiedotettiin huoltajia Wilman kautta. Hyvinvointitulokset toimivat OPS-arvopohjan keskustelun virittäjänä. Kevään 2014 kyselyn tuloksista tiedotetiin samalla tavalla.

Kiva Koulu -kyselyyn osallistutaan joka kevät. Tuloksia käsitellään opettajankokouksessa ja tiedotetaan keskeististä tuoksista oppilaille ja vanhemmille. 

 

Oppilaskunnat

Oppilaskunnat toimivat aktiivisesti oppilaiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Alakoulun oppilaskunnasta on edustaja  Jyväskylän kaupungin Lasten parlamentissa  ja yläkoulusta Nuorisovaltuustossa.

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu