Lapin yliopiston harjoittelukoulun OPS 2016 -sivusto

etusivus13 copy.jpg
 
 

 

Ajankohtaista

Lukuvuoden 2014 - 2015 painopistealue on OPS-2016. OPS tiimimme suunnitelmia lukuvuodelle 2014 - 2015 ovat seuraavat:

 • 6.8. 2014 OPS- KOULUTUS: MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

 Suunnittelu: OPS-koordinaattori Satu Kumpulainen

Ohjelma:

Alustus

 • Mitä OPS2016 monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat?
 • Miten niitä tulisi soveltaa? Esimerkkinä ilmiöperustainen oppiminen.
 • Perusteluja uudenlaisille soveltamistavoille

Yhteistoiminnallinen työskentely  I

Millaisia jo olemassa olevia monialaisia opintokokonaisuuksia meillä on?

 • Mitkä uuden OPS2016 - luonnoksen sisällöt toteutuvat niissä?
 • Mitä elementtejä olemassa olevista kokonaisuuksista puuttuu?

Ryhmien tuotosten esittely ja yhteinen keskustelu

Yhteistoiminnallinen työskentely II

 • Millaisia uusia monialaisia oppimiskokonaisuuksia voisimme kehittää?
 • Uusi elementti: oppilaiden osallisuus, on oltava mukana

Ryhmien tuotosten esittely ja yhteinen keskustelu

Ryhmien tuotokset kerättiin talteen ja niitä jatkotyöstetään koulun OPS -tiimissä. 

 

 • 17.9. OPS-työskentely monialaisilla oppimispoluilla Arktikumissa yhdessä didaktikkojen ja opiskelijoiden kanssa + osallistujien palaute.
 • 26.9. Kodin ja Koulun päivänä pidimme päivänavauksen Tanja-salissa. Paikalla oli vanhempien ja koulun oman väen lisäksi opiskelijat. Tällöin esittelimme tammikuussa 2014 pidetyn oppilaiden "kuulemisen" tuotoksia.
 • Kevätlukukukaudella olemme työskennelleet koulumme toimintakulttuurin kehittämiseksi. Liitteessä ohjelma kahteen kehittämiskertaan/tuntiin. Liite
 • Olemme tutustuneet aineops:hin ja varsinkin laaja-alaisen osaamisen merkitykseen niissä.
 • Tällä hetkellä odotamme Rovaniemen kaupungin kanssa aloitettavaa yhteistyötä.
Lapin yliopiston harjoittelukoulu

Harjoittelukoulu on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiede­kunnan alainen koulu, jossa luokanopettajaksi opiskelevat suorittavat opetusharjoittelunsa.

Opetusjärjes­telyt rakennetaan yhteistoimin­nallisuutta, oma-aloittei­suutta ja aktiivista tiedon hankintaa tukeviksi. Toiminnalla halutaan varmis­taa se, että oppilaiden vuorovaikutustaidot, vastuullisuus, yh­teistyökyky sekä kyky arvioida omaa työtään pääse­vät kehitty­mään.

Harjoittelukoulu sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa Rovaniemen kaupungin uimahallin vieressä. Harjoittelukoulun peruskorjaus ja laajennus valmistui vuonna 2000. Koulun tilat  ovat kauniit ja toimivat.

 
 
 

Yhteystietoja

Lapin yliopiston harjoittelukoulu

Käyntiosoite: Pohjolankatu 23, 96100 Rovaniemi Postiosoite: PL 122, 96101 Rovaniemi

Rehtori Eija Valanne 040-4844260 Koulusihteeri Anneli Venäläinen 040-525 2961

sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

 

 

    


 

Suomen yliopistojen harjoittelukoulut

Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Joensuun normaalikoulu, Jyväskylän normaalikoulu, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Oulun normaalikoulu, Rauman normaalikoulu, Savonlinnan normaalikoulu, Tampereen yliopiston normaalikoulu, Turun normaalikoulu, Vasa övningsskola

 
OPS-työkalupakin etusivu  -  eNorssin pääsivusto  -  OPS tuki 2016  -

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu