Organisointi

Lapin yliopiston harjoittelukoulussa  toimii OPS-työryhmä, johon kuuluvat: OPS-koordinaattori Satu Kumpulainen, aluekouluttaja luokanlehtori Anne Ervast, erityisopettaja Maarit Ala, luokanlehtori Anita Haataja, käsityöndidaktiikan yliopistolehtori Miia Hast, tekstiilityönlehtori Pirjo Kuukkanen ja rehtori Eija Valanne. Työryhmässä toimii lisäksi vararehtori Jari Kuru. Lukuvuosina 2011 - 2013 OPS-koordinaattorina toimi myös luokanlehtori Laura Salmela. 

OPS-työryhmän toimintaan kuuluu OPS-työn organisointi kokonaisuudessaan. Ryhmä suunnittelee opetussuunnitelman työstämisen opettajakunnan, koko henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien,  sekä yhteistyön KTK:n luokanopettajakoulutuksen kanssa.

OPS- työskentelyyn on käytetty opettajien tesopäiviä ja koko koulun vanhempainiltoja. Opetusharjoittelijat ovat olleet mukana OPS-työssä vanhempainillassa sekä oppilaiden kuulemisessa.

 

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu