Prosessin käynnistäminen

Lukuvuosi 2011 – 2012


29.10.2011 opettajien TESO – päivä

 

OPS-prosessin avaus opettajakunnalle

- yhteistoiminnallinen työskentely pienryhmissä

- aiheet: oppimiskäsitys, oppimisympäristö, toimintakulttuuri, opetusmenetelmät, työtavat

Katso dia


Lukuvuosi 2012 – 2013


Painopistealueena ”OPS – uudistus”

26.9.2012 vanhempainilta

Kodin ja koulun välisen yhteistyön vastuualueet

- Yhteinen alustus aiheeseen, jonka jälkeen vanhemmat, opettajat ja opetusharjoittelijat siirtyivät luokkiin pohtimaan yhteistyön vastuualueita.

 


27.10.2012  ½ TESO – päivä (tiekartan kysymyksiä: arvoperusta)

 

Opettajat jaettiin pienryhmiin. Ryhmissä pohdittiin OPH:n tiekartasta löytyviä kysymyksiä.

- Miten maailma muuttuu koulun ympärillä?

- Miten muutokset vaikuttavat kouluun?

- Miten koulu pyrkii vastaamaan muutoksiin?

- Mitkä ovat koulutyössä meille tärkeitä asioita?

- Mitä pyrimme saamaan koulussa aikaan?

 

Toukokuussa 2013 Kick Off-päivä koulutoimen järjestäjille Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa

 - Satu Kumpulainen ja Laura Salmela kertomassa  Pohjois-Suomen koulutoimen järjestäjille opetussuunnitelmatyön käynnistämisestä Lapin yliopiston harjoittelukoulussa.

Lukuvuosi 2013 -2014 

 1.10.2013 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus

- Aluekouluttaja Lapin yliopiston harjoittelukoulun luokanlehtori Anne Ervast kouluttaa yhdessä Ulla Ilomäki-Keisala (Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu)

Ks OPStuki2016-hanke omat sivut 

 

Kevätlukukaudella 2014 oppilaiden osallistaminen OPS-työhön

Opetusharjoittelijat olivat mukana OPS-työssä ohjaamalla oppilaita pohtimaan tulevaisuuden koulua.

- 21.1.2014 opetusharjoittelijoille annettiin lyhyt informaatiopaketti OPS 2016 työstä. Tämän jälkeen heidät perehdytettiin  oppilaiden kuulemiseen.

- 24.1.2014 päivän aloitti koko koulun yhteinen aamunavaus aiheesta OPS ja tulevaisuuden koulu. Tämän jälkeen oppilaat siirtyivät luokkiin keskustelemaan ja kirjaamaan ajatuksiaan annetuista aiheista. 1.  ja 2. - luokkalaiset tekivät yhteistyötä 5. ja 6. -luokkalaisten  kummioppilaidensa kanssa. 

Ks. Liite päivän ohjelmasta.

26.2.2014 1/2 Teso opettajille

- Aluekouluttaja Anne Ervast perehdytti opettajakunnan OPS-2016 luonnoksen keskeisiin käsitteisiin.

- Opettajat työskentelivät pienryhmissä ja pohtivat olemassaolevaa toimintakulttuuria; Mikä siinä on hyvää ja säilytettävää, Mikä poisheitettävää? ja Mitä kehitettävää?

 14.4. ja 8.5. KTK:n ja Harjoittelukoulun yhteinen suunnittelukokous 

 -  Suunnittelimme syyskuulle 2014 yhteistä koulutustapahtumaa Arktikumissa. Syksyn tapahtuma valmistaa opet

tajakuntaa ja didaktikkoja OPS 2016 monialaisten  oppimiskokonaisuuksien ideointiin ja suunnitteluun.

 

 Lukuvuosi 2014 -2015

  • 6.8. 2014 OPS- KOULUTUS: MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

Suunnittelu: OPS-koordinaattori Satu Kumpulainen

Ohjelma:

Alustus

  • Mitä OPS2016 monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat?
  • Miten niitä tulisi soveltaa? Esimerkkinä ilmiöperustainen oppiminen.
  • Perusteluja uudenlaisille soveltamistavoille

Yhteistoiminnallinen työskentely  I

Millaisia jo olemassa olevia monialaisia opintokokonaisuuksia meillä on?

  • Mitkä uuden OPS2016 - luonnoksen sisällöt toteutuvat niissä?
  • Mitä elementtejä olemassa olevista kokonaisuuksista puuttuu?

Ryhmien tuotosten esittely ja yhteinen keskustelu

Yhteistoiminnallinen työskentely II

  • Millaisia uusia monialaisia oppimiskokonaisuuksia voisimme kehittää?
  • Uusi elementti: oppilaiden osallisuus, on oltava mukana

Ryhmien tuotosten esittely ja yhteinen keskustelu

Ryhmien tuotokset kerättiin talteen ja niitä jatkotyöstetään koulun OPS -tiimissä.

26.9. päivänavaus Kodin ja koulun päivänä

Pidimme päivänavauksen Tanja-salissa, jossa oli koulun oman väen lisäksi mukana vanhemmat ja opiskelijat. Esittelimme tammikuussa 2014 pidetyn oppilaiden "kuulemisen" tuotoksia.

Kevätlukukausi 2015

Olemme työskenneeet koulumme toimintakulttuurin kehittämiseksi. Liitteessä ohjelma kahteen kehittämiskertaan/tuntiin. Liite

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu