Lisätueksi

Äärelä Tanja
"Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on" - Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan
Acta Universitatis Lapponiensis 242

Laajuus: 320 s.
Julkaisuvuosi:
ISBN: 978-952-484-582-3
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

KOULUN MUUTOS- JA KEHITTÄMISTARPEITA

Kertomuksista poimittuja muutos- ja kehittämistarpeita yleisyys-järjestyksessä:

- oppilaan ja hänen perhetaustansa tunteminen; koululaisen elämäntilanteen huomioiminen;

 - koululaisen motivaatioon ja asenteeseen vaikuttaminen

 - opettajan vastuu jokaisesta; tasa-arvoinen kohtelu

 -vaihtoehtoisten toimintatapojen etsiminen, ei heti rangaistuksia

 -oppisisältöjen sitominen arkielämään

 - välitön ja riittävä puuttuminen kiusaamiseen ja poissaoloihin

 - opettajien hyvä ammattitaito ja -tieto

 - eriyttäminen; ei kaikille samoja tehtäviä; valinnanmahdollisuuksia; yksilöllisyyden huomioiminen

 -  monipuoliset tehtävät ja työskentelytavat; tylsyyden minimointi

 - luokkakoot pienemmiksi ja yhteishenki hyväksi

 - lyhyemmät koulupäivät

 - luokka viihtyisäksi; paremmat pulpetit ja tuolit, paremmat materiaalit

 -huomiota siirtymään yläasteelle; kaverisuhteiden huomioiminen siirtymävaiheessa

 - seikkailupainotteisuus

 - yleisesti erilaiset irtiotot pulpettityöskentelystä

 - kaverisuhteiden tukeminen ja hyödyntäminen koulutyössä

 - tukea päihdeongelmaan; hoitoon ohjausta

 - tekemismahdollisuuksia välitunneille

 -yläasteen opinto-ohjaus kattavammaksi; toiselle asteelle siirtymisen tukeminen

 - läksyjen vähentäminen

  - koulun aloitusiän nostaminen; aikaa kypsyä

 -  opettajien eläkeiän laskeminen; tympääntymisen estäminen

 Koko teoksen voi lukea osoitteesta:

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/87815/%C3%84%C3%A4rel%C3%A4_actaE_105.pdf?sequence=3tekstiä tulossa...


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu