Oppiminen

OPS-tunti 10.1. 2015

Miten ja missä opin parhaiten?

 

Yhteenveto koontimonisteista (60 kpl) TOP 5

- keskittynyt, rauhallinen ja turvallinen työympäristö/ilmapiiri 28 mainintaa

-tunnilla, jos on hyvä opettaja/opettajan johdolla 23 mainintaa

-koulussa/oppitunneilla 9 mainintaa

-kotona 9 mainintaa 

-ryhmätöissä/pienessä ryhmässä  8 mainintaa


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu