Organisointi

OPS-työn organisoinnista vastaavat OPS-koordinaattorit.  OPS-työ suunnitellaan OPS-työryhmässä. OPS-prosesiin osallistetaan koko opettajakunta.

 

OPS-työryhmä kokoontuu n. viikko ennen suunniteltuja OPS-tilaisuuksia ja viimeistelee tulevan tilaisuuden organisoinnin.  Perusteiden yleisenosan lukujen työryhmien vetäjinä toimivat pääsääntöisesti OPS-työryhmän jäsenet.


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu