Toimintakulttuuri

Yhteistä arvoperustaa, oppimiskäsitystä ja toimintakulttuuria käsiteltiin oppilaiden ja vanhempien kanssa la 10.1. 2015 viimeisen oppitunnin aikana.

Kysymykset ja työskentely on muokattu Jyväskylän normaalikoulun OPS-kyselyistä.

 

OPS-tunnin kysymykset:

1. Mitkä ovat minulle tärkeitä asioita koulussa?

2. Miten ja missä opin parhaiten?

3. Millainen on tulevaisuuden unelmakoulu?

4.Mitkä tiedot ja taidot ovat lapselle ja nuorelle tärkeitä tulevaisuudessa?

5. Mitkä tekijät ovat tärkeitä kasvamisessa  ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi?

6. Mikä on hyvää ja säilyttämisenarvoista nykyisessä koulussa?

7. Mikä on tärkein muutos, jonka haluaisit tulevaisuuden kouluun?

Toimintaohje oppilaille:

•Pohdi ensin kutakin kysymystä itse, ihan hiljaa ja kirjoita ajatuksesi post-it-lapulle. (n.1- 2 min.)
•Näyttäkää ideanne pienryhmässä (laita post-it-lappusi pöytään) ja keskustelkaa niistä. Valitkaa sihteeri.
•Seuraavaksi valitkaa näistä ideoista ryhmänne mielestä 3 parasta ideaa, jotka sihteeri kirjaa monistepohjaan.
•Ja sitten seuraava kysymys, samaan tapaan.
•Kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu, palauttakaa monistepohja.
•Lopussa käydään läpi ryhmien parhaat ideat, jos aikaa on
•MIETI AINA MYÖS PERUSTELUJA!!!
 
 
Toimintaohje opettajille:
 
•Selitä tunnin toteutus oppilaille. (Voit aluksi myös näyttää kaikki 7 kysymystä, jotta oppilaat osaavat orientoitua.) On kuitenkin ehkä selkeämpää käydä aina vain yksi kysymys kerrallaan, yksinpohtimisvaiheesta pienryhmien parhaiden valintaan. Kysymyksistä 3 ensimmäistä on suunnattu enemmän oppilaille ja opiskelijoille, neljä viimeistä kysymystä ehkä enemmän aikuisille. Siksi on tärkeää, että peruskoulun tunneilla kuhunkin ryhmään sijoittuu sekä oppilaita, että vanhempia.
•Jaa oppilaat/vanhemmat n. 4 hengen ryhmiin ja jaa heille post-it-laput ja monistepohjat.
•Yksinpohtimisvaihe ja omien ideoiden kirjaaminen oli oppilaista tärkeä, sillä sen avulla myös hiljaiset oppilaat pääsivät esittämään ideansa. Siihen menee aikaa ainakin 1-2 min/kysymys. Lapun reunaan kysymyksen numero!
•Keskustelu ja perusteleminen pienryhmässä helpompaa kuin koko ryhmän kuullen > hiljaisemmatkin voivat osallistua. Tähän aikaa kuluu n. 5 min/kysymys.
•Yhteensä aikaa mennee n. 7-8 min/kohta.
•Lopussa käydään läpi ryhmien parhaat ideat, jos aikaa on
• Kerää ryhmien  monistepohjat ja post-it-laput
•Jos näyttää siltä, että em. aika-arvio/kysymys ei riitä, anna ryhmien työskennellä rauhassa ja jättäkää viimeisiin kysymyksiin vastaamatta.
•Tunnin jälkeen palauta ryhmätyön koontimonistepohjat OPS.koordinaattorin lokeroon.
•Post-it-laput ja monistepohjat noudetaan opehuoneen  pöydältä ennen tunnin alkua.

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu