Oppiaineet ja arviointi

Koulun nykyistä opetussuunnitelmaa päivitetään parhaillaan, ja samalla tehdään pohjatyötä uutta opetussuunnitelma varten. Tavoitteena on kehittää arviointia ja arviointikäytänteitä oppilaan tilanne huomioiviksi ja oppimista tukeviksi.

 

Oppiainekohtaisista perusteluonnoksista annoimme lauunnon OPH:lle toukokuussa 2014. Lausuntoa oli laatimassa koko koulun opettajakunta ja Kasvatustieteiden tiedekunnan henkilöstöä.

 

Uuden opetussuunnitelman ainekohtainen työ käynnistetään syyskussa 2015. Tavoitteena on, että ainekohtainen osa on valmiina 9.12.2015, jolloin sitä käsitellään yhteisessä opettajainkokouksessa.


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu