Arviointi

Tulevissa opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan arvioinnin opiskeluun kannustavaa ja ohjaavaa tehtävää sekä oppilaan itsearviointivalmiuksien sekä vertaisarvioinnin kehittämistä. Arviointikäytänteet tulee suunnitella oppilaan ikäkausi ja edellytykset huomioiden. Arviointi kohdistuu oppimiseen ja työskentelyyn sekä käytökseen. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Arviointia toteutetaan sekä opintojen aikana että päättöarviointina, ja sen tulee aina perustua opetussuunnitelmassa tarkennetuihin tavoitteisiin.  Oppilaita ja heidän suorituksiaan  ei verrata toisiinsa eikä arviointi saa kohdistua oppilaan persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi perusopetuksen päättyessä myös painotetussa opetuksessa oppilasta arvioidaan suhteessa valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Työstämme opettajakunnan kanssa tätä aihetta seuraavassa ops-iltapäivässämme lokakuun alussa. Täydennämme sen jälkeen tätä tekstiä.

 

Arviointia pohdimme OPS-iltapäivässä 1.9.2015. Perusteiden yleinen linja arvioinnista on esitetty alla. Sitä käytämme jatkossa arvioinnin osuuden suunnittelun pohjana uudistuvasta arviointuikulttuurista.

 

 

7.9.1015


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu