OPS-prosessi

Opetussuunnitelma 2016 poikkeaa aikaisemmista opetussuunnitelmien laatimistavoista. Nyt korostetaan, että jokainen työyhteisön jäsen, oppilaat, vanhemmat ja sidosryhmät ovat yhdessä pohtimassa tulevaisuuden koulua. Työskentelytapa sitouttaa kaikki toimijat.

Prosessin eteenpäin vieminen on haaste, joka voi tuntua ylivoimaiselta, mutta siihen mukaan pääseminen antaa paljon ja virittää uudenlaisiin ajatuksiin ja ennen kaikkea luomaan uutta toimintakulttuuria.

 Prosessi edetäkseen vaatii aina aktiivisia ihmisiä, joilla on innostusta suunnitella, johtaa ja organisoida asioita. Tärkeää on vastuun jakaminen, mutta myös jokaisen toimijan vastuun ottaminen. OPS2016 syntyy, kehittyy ja ennen kaikkea uudistuu jatkuvana prosessina myös 1.8.2016 jälkeen, jolloin se tulee voimaan perusopetuksessa.

Tämän sivun kuva lapsesta suurissa kengissä voidaan ymmärtää kahdellakin tavalla. Mielikuva, jossa OPS-työ koetaan haasteeksi "astumalla liian suuriin saappaisiin" on tavallaan totta. Asiat vaativat paljon, mutta työhön ryhtymisen jälkeen huomaa, että saappaat eivät niin suuret olleetkaan. Toinen mielikuva syntyy siitä, että kasvatamme juuri nyt tulevaisuuden aikuisia. Opetussuunnitelman on suunnattava siihen, että he saavat parhaan mahdollisen koulutuksen, ohjauksen ja taidon pärjätä muuttuvassa maailmassa. Tavoitteena on maailmankansalaisten kasvattaminen.

OPS-prosessi Rauman normaalikoulussa on käynnistynyt hyvin ja työskentely on jatkuvaa. Aikataulutuksesta on oma sivunsa ja aikataulusuunnitelma vuoden 2016 kevääseen asti laaditaan seuraavassa OPS-tiimin kokouksessa lokakuussa.

 

Päätöksiä huhtikuussa 2015

Alla on esitys yhteisestä iltapäivästä, jolloin teimme tärkeitä päätöksiä.

 

OPS-työ on edennyt ja syksyn ensimmäisessä OPS-iltapäivässä kertasimme, missä mennään. Olemme saaneet tehtyä paljon yhteisiä päätöksiä, olemme keskustelleet ja suunnitelleet käyttökelpoisia tapoja suunnitella, arvioida ja kehittää opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Alla on esitys tilannekatsauksesta syyskuun alussa 2015.

 

7.9.2015

 

 

 

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu