OPS-työn organisointi

OPS2016 prosessin kuvausta

Rauman normaalikoulussa toimii OPS-tiimi, johon syksyllä 2014 kuuluvat OPS-koordinaattori, aluekouluttaja, erityisopettaja, lehtori Tuija Saarivirta puheenjohtajana, aluekouluttaja, luokanlehtori Paula Äimälä sihteerinä, äidinkielenlehtori Maria Raivo ja luokanlehtori Merja Toivanen sekä rehtori Tapio Heino. 

OPS-tiimin toimintaan kuuluu oman koulun OPS-työn organisointi kokonaisuudessaan. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa opetussuunnitelman työstämisen opettajakunnan, koko henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien, opiskelijoiden, sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä yhteistyön OKL:n ja muiden sidosryhmien kanssa.

Koulun OPS-iltapäivistä on sovittu lukuvuosi kerrallaan ja ne ilmoitetaan lukukauden alussa. Kaikki oppilaat pääsevät pois koulusta klo 13, mutta opettajat jatkavat kaikille pakollista ops-työtä 3h kerrallaan. Tarvittavat tilat varataan ajoissa ja omakustanteiset kahvitukset sovitaan keittiön kanssa. OPS-iltapäiviä on ollut 2-3 lukukaudessa.

 

Rauman normaalikoulussa opetussuunnitelmatyö jatkuu johtoryhmän ohjaamana. Lukuvuoden 2016-2017 aikana järjestetään kolme OPS-iltapäivää, jolloin opetussuunnitelman toteutumista ja toteuttamista arvioidaan ja suunnitellaan.

14.2.2017

 

 

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu