OPStuki 2.vaihe työpaja 3.

OPStuki2016 viimeinen työpaja on Raumalla 23.9.2015. Tällä sivulla on  sisältöjä, joita käytetään työpajan aikana.

 Päivi Atjosen mukaan arvioinnin suunnittelussa on tärkeää muistaa:     Smile

MITÄ arvioidaan?

MIKSI arvioidaan?

MITEN arvioidaan?

KUKA arvioi?

MILLOIN arvioidaan?

Lisäyksenä on hyvä olla myös MITEN DOKUMENTOIDAAN?

 

Alla on lomakemalli, jota voi käyttää tueksi OPS-työskentelyssä.

Paikallisesti päätettävistä asioista saattaa saada kokonaiskäsityksen parhaiten ehkä lomakkeen avulla:

Paikallisesti

päätettävä asia

 

mitkä ovat arviointikulttuurin kehittämisen mahdolliset paikalliset painopisteet

 

formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä

 

lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi

 

itsearvioinnin edellytysten tukeminen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

 

opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jäämisen periaatteet

 

käytännöt toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelkohtiin liittyvät arvioinnin antamisen käytännöt

 

valinnaisten aineiden arviointi

 

käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet

 

todistukset ja niiden antamiseen liittyvät käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin käyttö todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

 

muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyö huoltajien kanssa

 

miten päättöarviointi toteutetaan

-          päättöarvioinnin kokonaisuus

-          valinnaisten aineiden

               arviointi päättöarvioinnissa

-          päättötodistukset

 

 

Diasarjat:

             

 

Lukioita varten järjestetään myös OPStuki-koulutusta LOPStuki 2016

Diasarja on kahdessa osassa, koska ei teknisesti voitu laittaa sitä kokonaisuutena.

        

 

 PÄIVITYS ON VIELÄ KESKEN!

 

 

21.9.2015


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu