Oppiaineet

Aiemmin tapahtunutta: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnokset julkaistiin oppiaineiden ja arvioinnin osalta kommentointia varten huhtikuussa 2014. Opettajakunta jaettiin ryhmiin, jotka kommentoivat heille sovittuja oppiaineita ja osa-alueita ja lähettivät kommenttinsa suoraan palautelinkin kautta OPHlle.

Lopulliset opetussuunnitelmien perusteet julkaistaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Marraskuun 2014 ops-iltapäivässämme tulemme sopimaan kaikkiin oppiaineisiin ryhmät, jotka työstävät saamiensa ohjeiden mukaisesti opsiin koulukohtaiset osat. Toivomme saavamme tähän työhön myös OKLn ainedidaktikkoja mukaan.

Palaamme tammikuun 2015 ops-iltapäivässä tähän aiheeseen.

TIETOA TUNTIJAOSTA

 

Syksy 2015

Tuntijako saadaan viimeisteltyä syyskuussa.

Oppiainekohtaiset työryhmät työstävät tavoitteita ja sisältöjä vuosiluokkakohtaisesti. Tavoitteena on saada tämä työ valmiiksi syyslomaan mennessä. Sitten aletaan lisätä arvioinnin osuutta ja vahvistetaan monialaiset oppimiskokonaisuudet.

 

8.9.2014 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu