Prosessin työtapoja

Rauman normaalikoulu on tehnyt Opetushallituksen tiekartta -sivuille TUKIMATERIAALIA opetussuunnitelmaprosessin keskustelun käynnistämiseksi. Voit tutustua siihen paikallisen työn tuen tiekartasta.

Paikallisen työn tuki/tiekartta/katso rauman normaalikoulun tekemät materiaalit

Olemme työskennellessämme käyttäneet pääsääntöisesti ryhmä- ja parityöskentelyä. Ryhmät on rakennettu joka kerta sattumanvaraisesti, esim. eri väristen lappujen/ polettejen avulla tai pituusjärjestyksestä jako kuuteen. Tilaisuuksissa on usein ollut vapaus hakea kahvia silloin, kun se ryhmän työskentelyyn sopi. Ryhmille on myös mahdollistettu liikkuminen tilassa, työskentely seisten ja istuen.

OSALLISTAVIA TYÖTAPOJA, joita olemme käyttäneet omissa ops-iltapäivissämme sekä ops-työpajakoulutuksissa:

LiikennevalotPienryhmissä keskustellen kirjoitetaan asioita erivärisille tarralapuille (punaiselle asiat, jotka tarvitsee kiireellisesti muuttaa; oranssille, sellaisia, joihin pitää yhdessä myöhemmin palata; ja vihreälle sellaiset asiat, jotka koulussamme ovat hyvin, eli joita ei tarvitse muuttaa). Tarralaput viedään samanväristen seuraan vaikka puun runkoihin tai eri kohtiin seinille. Työskentelyn aikana voi käydä lukemassa, mitä seinälle tuotuihin lappuihin on kirjoitettu

Open Cafe Osallistujat kiertelivät keskustelematta pöydille levitettyjen/ seinille kiinnitettyjen papereiden luona lukien niihin kiinnitettyjä ops-tekstejä, kirjaten niihin omia kysymyksiään ja mielipiteitään kunkin paperin aiheesta ja lukien toisten kommentteja. Noin 40 minuutin työskentelyn jälkeen jakaannuimme pienryhmiin, joissa joka ryhmä sai yhden isoista papereista keskustelunsa pohjaksi. Yksi ryhmäläinen kirjasi keskustelua läppärillä ja lähetti sen ops-työryhmälle. Lopuksi palattiin kaikki yhteen tilaan, ja joka ryhmä otti esille 1-2 kohtaa keskustelustaan.

Oppimisryhmät (asiantuntijaryhmät) Osallistujat jaettiin yhtä moneen ryhmään kuin ryhmässä oli jäseniä. Jokaisella ryhmällä oli oma aiheensa, jonka he keskustelivat yhdessä. Pöydillä oli paperi, johon ryhmäläiset tekivät muistiinpanoja. Jokaisen ryhmän jäsenen tuli olla mukana niin, että hän pystyy kertomaan ryhmän aiheesta muille. Toisessa vaiheessa ryhmäydyttiin uudelleen, jolloin joka ryhmässä oli yksi jäsen jokaisesta aikaisemmasta ryhmästä. Uudet ryhmät kiersivät kaikki pisteet, ja saivat ryhmän emännältä/ isännältä selostuksen siitä aiheesta käydystä keskustelusta. 

T-paidat Pöydille oli viety paperista leikattu isokokoinen T-paita ja tusseja. Jokainen ryhmä keskusteli arvoista, ja teki keskustelun pohjalta itselleen Arvo-paidan

Yksin - pareittain - ryhmässä Osallistujat miettivät ensin hetken itsekseen annettua aihetta, sitten keskustelivat parinsa kanssa, ja lopuksi kaksi paria keskusteli keskenään.

Pikatreffit Osallistujat istuivat vastakkain sijoitetuilla tuoliriveillä ja keskustelivat annetusta aiheesta itseään vastapäätä istuvan henkilön kanssa minuutin ajan. Äänimerkistä jokainen siirtyi yhden paikan oikealle, ja jatkettiin joko kahden parin kanssa samasta aiheesta tai uudella aiheella, joka näkyi taululla/ kankaalla.

Äänestyslaput Osallistujille on valmiiksi jaettu esim kahden värisiä lappuja, joita nostamalla voidaan saada jokaiselta kannanotto/ äänestystulos kysyttyyn asiaan. 

Läppärit ryhmillä Ryhmille on etukäteen ladattu koneelle tai haettavissa tietystä osoitteesta tai kirjallisena toimintaohje, jonka mukaan ryhmän työskentely valitun aiheen parissa etenee. Ryhmä etenee omalla vauhdillaan. Ryhmä voi myös kommentoida/ kirjoittaa kaikkien nähtäväksi asioita (heijastettuna tykillä seinälle) esim. Padlet-ohjelmalla (ilmainen, löytyy netistä)

 Paneeli / Väittely Osallistujille annetaan edeltä käsin päätetyt roolit että aihe. Yleisö seuraa ja saa kysyä. 

Alias Alias-sananselityspelin tapaan selitetään opetussuunnitelman käsitteitä ryhmissä tai pareittain

Pyramidipaperit Osallistujat saavat arkilla sanoja, jotka heidän tulee laittaa mieleiseensä tärkeysjärjestykseen, pyramidin huipulle kaikkein tärkein. Kerrotaan omasta pyramidista parille. Sopii vaikka arvojen pohdintaan. 

Tunneympyrä Jokainen osallistuja täytti tilaisuuden lopuksi itselleen tunneympyrän (vrt kellotaulu) koulutuksen aikana läpikäymistään tunteista. 

Lattiajana Tilaisuuden lopuksi jokainen osallistuja asettui lattialle piirrettylle/ kuvitellulle janalle sille kohdalle, joka kuvasi hänen tyytyväisyyttään päivän antiin. 

Puhuva kynä Ryhmällä on yksi kynä tai muu esine, joka kiertää, ja sen pitelijällä on puheenvuoro. Aktivoi kaikkia puhumaan ja kuuntelemaan. 

Pakkopuhe Ryhmille jaettiin opsista leikattuja lauseita, joista ryhmä puhui annetun ajan.

Mielikuvaharjoitus Laaja-alaisen osaamisen eri osat liitettiin omalle koululle sijoitettuun, keksittyyn kertomukseen, jonka avulla niiden muistaminen olisi helpompaa (muistitekniikka). Kertomus kuunneltiin keskittyen kahteen kertaan.

"Joo, ja..." Osallistujat seisoivat piirissä, jossa jokainen osallistuja ideoi vuorollaan annettua aihetta ihmekysymyksen innostamana ("Mitä tekisit koulussasi, jos sinulla olisi kaikki resurssit käytettävissäsi?", ns ihme-kysymys). Vuoro on sillä, jolle pehmolelu  heitettiin. Toisten ehdotuksia ei saa tyrmätä, vaan pitää vastata "Joo, ja (jatkaa oma ehdotuksensa)", ja heittää sitten lelu jollekin. Jos vahingossa tyrmää toisen ehdotuksen, kaikki taputtavat, ja toistetaan "Moka on lahja".

Hyvä sivusto, jolta löytää paljon hyödyllistä materiaalia on Anu Ylitalon slideshare

17.9.2014 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu