Toimintakulttuuri

OPS 2016 perusteissa tähdennetään muuttuvan maailman haasteita ja nostetaan esiin kysymykset MIKSI? MITÄ? ja MITEN? Tavoitteena on ymmärtää, miksi jotakin taitoa, tietoa tai osaamista tarvitaan? Mitä taitoja, tietoja tai osaamista oppilaille on opetettava? Miten meidän on tulevaisuuden koulussa opetettava?

Edellä mainittuihin kysymyksiin vastaaminen ja OPS2016 toteuttaminen edellyttää koulun toimintakulttuurin muutosta. Rauman normaalikoulun OPS-työskentelyssä pohdimme toimintakulttuurin  muuttumista opettajien, oppilaiden ja vanhempien kanssa.

Opettajat pohtivat toimintakulttuurin muuttumista jo keväällä 2013 pienissä ryhmissä ja toisen kerran open cafe-työmuotoa käyttäen. Kunkin kohdan perusteluonnoksen teksti oli luettavissa ja myös aikaisemman pohdinnan tuotokset näkyvissä.

Oppilaat työstivät samoja toimintakulttuuriin liittyviä teemoja, mutta joitakin otsikoita muokattiin oppilaille helpommin ymmärrettäviksi. Oppilailla oli ruokalassa näkyvissä opettajien tuotokset ja he kirjoittivat omia kommenttejaan myös yksityisesti, mutta pääosin teemoja pohdittiin luokissa ja koonti lisättiin yhteiseen isoon paperiin. Pohdinnat perustuivat oppivan ja hyvinvoivan koulun perusteluonnoksen mukaisiin osa-alueisiin ja muihin työyhteisölle tärkeisiin asioihin. Erilaisia pohdintoja tehtiin yhdeksän eri teeman mukaisesti:

  • Mitä voimme tehdä, että koulumme on oppiva yhteisö?
  • Mitä voimme sopia työtavoista?
  • Mitä voimme sopia vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta?
  • Miten huolehdimme hyvinvoinnista?
  • Miten takaamme turvallisen arjen?
  • Kulttuuri- ja kielitietoisuus?
  • Vastuu ympäristöstä?
  • Työn organisointi?
  • Johtajuus?

 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman toimintakulttuuri-kuvaan voi tutustua  seuraavasta linkista

RAUMAN NORMAALIKOULUN OPS2016 TOIMINTAKULTTUURI

14.2.2017

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu