Etusivu

Koulun painopistealueita

 

 

FCR

Future Classroom 2020 on Savonlinnan normaalikoulun kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda uuteen oppimiskäsitykseen liittyvä tulevaisuuden oppimisympäristö. Hankkeen oppimisteoreettisina käsitteinä ja viitekehyksenä ovat coteaching (yhteisopettaminen) ja collaborative design learning (yhteistoiminnalinen suunnittelemalla oppiminen).

Hanke pyrkii yhdistämään uusimman oppimisteoreettisen näkemyksen uusimpiin opetusteknologisiin ja oppimisympäristöihin liittyviin ratkaisuihin. Hankkeen avulla edistetään Savonlinnan opettajankoulutuksen oppimiseen liittyvää tutkimusta.

Yhtenäiskoulussamme on 18 perusopetusryhmää, joista viidentoista luokan oppilailla on käytössään henkilökohtainen tablet-laite oppimisen tukena. Lukuvuonna 2014-2015 hanke on tuonut tullessaan todellisia uusia tuulia opetustyöhön ja opetusharjoittelun ohjaukseen. Toimintakulttuurimme muuttuu OPS 2016 - ideologian hengessä.

Lisää hankkeesta:
http://snor.fi/futureclassroom/

 

 

 

 

 

 

 

 

Normaalikoulun ekaluokka 1a aloitti innolla koulutien ilman  oppikirjoja,  tablet-laite oppimisen välineenä lukuvuonna 2013-2014.  Nyt toisella luokalla oppilaat toimivat tutor-opettajina vertaisryhmälle. Nyt viime vuoden satoa korjataan. Oppiminen on monilukutaitoa parhaimmillaan!

Savonlinnan Ops-työkalupakki, Merja Kuosmanen, Savonlinnan normaalikoulu


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu