Käsitteitä perusteluonnoksessa

 

toimintakulttuuri

oppimisympäristö

opiskelu

oppiminen

 

hyvä opettaminen

oppimiskäsitys

laaja-alainen osaaminen

yhteistyö

 

monipuolinen työskentely

perustaidot

ajattelu ja oppiminen

osaaminen

 

osallisuus

 

osallistaminen

toimijuus

aktiivisuus

 

motivaatio

asenne

ohjaus ja tuki

eriyttäminen

 

työtavat

 

vuorovaikutus ja ilmaisu

tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

monilukutaito

 

vaikuttaminen

vastuullisuus

kulttuurinen osaaminen

kielitietoisuus

 

hyvinvointi

kestävä tulevaisuus

itsestä huolehtiminen, arjenhallinta

turvallisuus

 

sivistys

elinikäinen oppiminen

työelämässä tarvittava osaaminen

maailman osaavin kansa

 

sisällöt

oppiaineet

eheyttäminen

tuntijako

 

 

14.1.2014/ILO


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu