Lisätueksi

 KLIKKAA KUVAA.

Koulumme arvokeskusteluaamun ajatuksia fläpeilla.


 

 

OPETTAJUUS MUUTOKSESSA
LUKUVINKKEJÄ:


a. Uusi oppiminen, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013
http://www.helsinki.fi/behav/uutisarkisto/2013/trip.pdf


b. Linturi, Hannu & Rubin, Anita. Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030.
http://www.edelphi.fi/sv/groups/ot/documents/tutu_2011_1.pdf


c. Niemi, Hannele & Siljander Anna Maija. Uuden opettajan mentorointi
http://www.helsinki.fi/palmenia/hankkeet/2013/mentorointi.pdf


d. Uusikylä, Kari. Pisa-hysteria on turhaa.
Suomen Kuvalehti 13.12.2013. SK 50, s. 67.


http://suomenkuvalehti.fi/jutut/mielipide/puheenvuoro/pisa-hysteria-turhaa/


e. Hoikkala, Tommi & Paju, Petri. Apina pulpetissa – ysiluokan yhteisöllisyys. Gaudeamus
2013.
http://maot.fi/2013/12/pisa-tulokset-olivat-mita-parhaimmat-mutta-unohtakaa-jo
-pisa


f. Ayers, William & Alexander-Tanner, Ryan. Oppimisen ihanuudesta, sarjakuva pulpetin
molemmin puolin. LIKE 2012.


g. Monilukutaidosta:
http://www.kieliverkosto.fi/article/opetussuunnitelmat-uudistuvat-tekstien-lukijasta-ja-kirjoittaj
asta-monilukutaituriksi/


h. Riikka Hirvonen 2013, Children’s Achievement Behaviors in Relation to their Skill
Development and Temperament. Jyväskylä studies in education, psychology and social
research. Ladattavissa osoitteesta https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42175


i. Miikka Salavuon blogista mm. Suuntana tulevaisuus-yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen
media elinikäisten oppijoiden tukena ( käytettävissä valmis P.P.- esitys).


j. http://www.kasvatus-ja-aika.f i/site/?lan=1&page_id=86 Kasvatus-lehden
artikkeli opettajuuden muutoksesta, sis. mm historiallista katsausta,
muutosvastarinnasta ym mielenkiintoista


k. http://www.oph.fi/download/121845_koulu_3.0.pd f (Turku


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu