OPStuki 2016 – Paikallisen opetussuunitelmatyön tukikoulutus

Koulutuskokonaisuus on takana. Lämmin kiitos kaikille koulutukseen osallistuneille! Yhteinen tavoitteemme on saada nyt uusien perusteiden mukaisesti OPS elämään ja saada todellista muutosta aikaan koulussamme/toimintakulttuureissamme. Sen varmasti teemme! Smile

 

KUVA tulossa...

 OPStuki 2016 – Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki on eNorssi -verkoston ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen opetussuunnitelmatyön tukiorganisaationa syksystä 2013 vuoden 2014 loppuun saakka. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintovirastot ja opettajankoulutuslaitokset.

 OPStuki 2016 -koulutusohjelma tarjoaa uudenlaista työpajakoulutusta eri puolilla Suomea. Tavoitteena on tukea paikallista opetussuunnitelmatyötä ja antaa eväitä onnistuneeseen opetussuunnitelmaprosessiin.

 

Koulutuksen aikana

  • vahvistetaan opetussuunnitelmaosaamista ja tietoperustaa,
  • vahvistetaan edellytyksiä johtaa ja koordinoida paikallista prosessia,
  • parannetaan edellytyksiä kehittää opetussuunnitelmaprosessissa käytettäviä työtapoja ja lisätä prosessin avoimuutta ja yhdessä tekemistä,
  • tuetaan paikallisen työn yhteyttä valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyöhön.

eNorssi.fi/

OPS tuki 2016- aluekouluttaja, Itä-Suomi / Itä-Suomen yliopisto-Savonlinnan normaalikoulun OPS-koordinaattori, Savonlinnan normaalikoulun lehtori Merja Kuosmanen, merja.kuosmanen@uef.fi

OPS tuki 2016- aluekouluttaja, Itä-Suomi/ OPS tuki 2016 hankekoordinaattori, Itä-Suomen yliopisto- Savonlinnan normaalikoulun perusasteen rehtori Heli Lepistö, heli.lepisto@uef.fi    

 

 

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu