Opettajuus

 

Mikä haastaa?

 

Muuttuva maailma vaatii laaja-alaista osaamista ja tiedonhallintaa.

Oppimaan oppimisen mahdollistaa yhdessä tekeminen, vuorovaikutus ja luovuus.

Opettajuuden seurattava samassa linjassa oppijan tavoitteiden kanssa. Opettajuudessa korostuu yhteisöllisyys, jakaminen , tvt:n hyödyntäminen, osallisuuteen ohjaaminen jne.

 

 MITEN SEN TEEMME?

 

Konkreetteja esimerkkejä arjen koulutyöstä:

- Oppilaskunnan hallituksen oppilasvetoiset koulukokoukset / toimintakulttuurin kehittäminen ja yhteisöllisyys 

- tvt-pedagogiikka osana kaikkea koulutyötä/ edesauttaa oppimisen omistajuus- omat oppilaskoneet/ opettajien jakaminen-yhteisopettajuus- pedagogiset tvt-iltapäivät

 

Esimerkki OSALLISTAVASTA OPETTAJUUDESTA muutaman vuoden takaa:

 

Kun saamme vaikuttaa asioihin, niin varmasti motivoidumme. Kun motivoidumme, niin varmasti opimme.

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu