Oppiaineet ja arviointi

 

Opetussuunnitelmauudistusta on mielenkiintoista lähteä tarkastelemaan ARVIOINTIKULTTUURIN muutoskentän kautta.

Jokaisen opettajan on aika ajoin hyvä pohtia omia arviointikäytänteitään. Nyt varsinkin on sen aika vs. uudet OPS:n perusteet. Tämän jälkeen on hyvä pohtia yhdessä koko työyhteisön arviointiläytänteitä ja aloittaa yhtenäisen arvioimtikulttuurin kehitystyö, YHDESSÄ.

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu