Prosessin käynnistäminen

Keväällä 2013 käynnistimme koulumme opetussuunnitelmatyön henkilökunnan yhteisellä OPS- aamulla, jonka tavoitteena oli avata uusi OPS2016-prosessi sekä aktivoida opetushenkilökunta laajaan arvokeskusteluun. Aamupäivä oli antoisa ja ns. open- space- työtapa toimi mainiosti.Prosessin aloituksessa haasteena on koko työyhteisön osallisuus ja sitouttaminen. Ops- työryhmämme pohti hyvin paljon tätä haastetta ja teimme paljon suunnittelutyötä asian eteen , ennen kuin aloimme konkreettisesti toimimaan. OPS 2016- työn painotus on itse prosessissa, jotta saamme todellisen , elävän tuökalun , opetussuunnitelman opetustyömme ohjenuoraksi, normiksi, tavoitepohjaksi. Tähän prosessiin tarvitsemme kaikkien sidosryhmien panosta. Tällä kertaa emme odota valmista. Emme odota päivämäärää , jolloin ns. kirjoitustyö paikallisiin opseihin alkaa. Nyt panostamme yhteiseen arvopohjaan.Panostamme siihen , että todella saisimme aikaan nyky- yhteiskunnan tietojaja taitoja tukevia ja kehittäviä oppimisen työtapoja. Pyrimme todella tekemään muutoksia toimintakulttuuriin koulussa. Tähän tarvitsemme kaikkien panosta.

 

Allaoleva KUVA LINKKI P.P.-ESITYKSEEN:

 

OPS-aamu

 

Esille nousseita kehityshaasteita:

- arvokeskustelu- aamumme oli vain opettajakunnalle. Prosessi painottaa laajan sidosryhmän mukaan ottamista. Meillä koulussamme esim. ruokala- ja siivouspalvelut ulkoistettu eri firmoille. Tämä asettaa haasteita. Kuitenkin tärkeää jatkossa huomioida oikeasti koko työyhteisö.

- aina opettajakunnassa myös poissaoloja. Niin meilläkin arvokeskusteluaamussa kolme poissaolijaa. Sisältöä erittäin vaikea korvata.

- sitouttamisen haaste tulee vastaan varmasti myös vanhempainiltoja järjestettäessä: osa vanhemmista aina aktiivisia ja aina yksi osa , joita erittäin vaikea saada yleensäkään tulemaan vanhempainiltoihin. 

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu