Savonlinna OPS-työ ajankohtaista:

LINKIT:

 

Savonlinnan seutuOPS

Savonlinnan normaalikoulun OPS-prosessi

Itä-Suomen OPSISTA- Facebook-ryhmään voi liittyä. Sivulla jatkuvasti ajankohtaisia ja mielenkiintoisia päivityksiä ja linkkejä.

 

 

Syksy 2015

 

1)Koulumme OPS2016- teemainen vanhempainilta järjestettiin 16.9.2016

kuvavanhempainilta

2)Savonlinnan opetushenkilöstö (Savonlinnan normaalikoulu. Enonkoski, Savonlinnan kaupunki) kokoontui Vesopäivään 3.10.2015. Päivän OPS-työskentely eteni OPS2016- uudistuvan ARVIOINTIKULTTUURIN kautta. Uudistuvaa arviointia alusti mm. Erja Vitikka (OPH) sekä Heli Lepistö (Savonlinnan normaalikoulu). 

Opettajat jakaantuivat oppiaine-työpajoihin. Työpajojen ja päivän runko esitellään alla. 

Päivän tärkeä tavoite oli osallistaa kaikki työyhteisöt ops- työhön sekä tuottaa tärkeää materiaalia seutuopetussuunnitelman kirjoitustiimeille.

 

 

 3) Tulevaa :Tesopäivä 1.12.2015

Tesopäivän ohjelmassa; jatkamme OPS2016- perusteiden mukaisen arviointikulttuurin kehittämistä. Pohdimme yhteisiä formatiivisen arvioinnin linjauksia arviointikäytänteisiin. Saamme prof. Päivi Atjosen vieraaksemme avaamaan kehittävää arviointia. Toimintakulttuurin muutokseen on hienoa tarttua arvioinnin kautta.

 

4) OPS- työryhmän työ jatkuu

 - OPSISTA- tuokiot jatkuvat ; lokakuussa arviointiteema

- työryhmämme työstää oman koulumme opetussuunnitelmaosioita 9.11. Paikallisen seutuops:n lisäksi koulukohtaista tarkennusta vaatii mm. koulumme arvopohjan oma osio ( kerätty vanhemmilta ja oppilailta), monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus ( opettajankoulutustehtävä huomioitava toteutusmallissa)

 

Syksy2014

Ops- työryhmän toinen syksyn kokous 19.8.2014

Kokouksen tavoitteena suunnitella ja organisoida ops- vanhempainilta 30.9.2014.

vanhempainiltakutsu

KUTSURAAKILE VANHEMPAINILTAAN

 

Vanhempainillan runko tarkentuu, mutta tavoitteena luoda toiminnallinen ja aktivoiva ilta. Illassa oppilaat ja opetusharjoittelujen opiskelijat tiiviisti mukana toiminnassa. Toteutus pistekiertona niin, että yhteisen alun jälkeen vanhemmat voivat hyvin vapaasti kiertää eri pisteillä, saada ajankohtaista tietoa ops- prosessista, oppilashuoltolain uudistuksista, tulevaisuuden oppimisesta jne.

 

Pisteet:

1. Toimintakulttuuri muutoksessa 

- arvokeskustelua eri kysymysten äärellä / Open Space- sovelluksella

2. Oppilashuoltolaki uudistuu

- erityisopettajamme valmistelevat lyhyen infon ja vastaavat kysymyksiin

3. Opiskelijoiden ' Best Practises'

-opiskelijat kertovat ja esittelevät lasten ja nuorten kanssa tehtyjä oppikokonaisuuksia monilukutaidon / laaja- alaisen osaamisen näkökulmasta

4. " Oppilaat opettajina" 

- pienet ja isommat oppilaat opettavat vanhemmille, opettajille ja opiskelijoille eri sovelluksia ja  oppimisen keinona i Padeilla

5. Lukuinto vuoden teemana koulussamme

- avaa mm. käsitteitä monilukutaito,laaja- alainen osaaminen 

- käytännön esimerkkejä koulutyöstä

6. Kahvipisteitä ympäri taloa

- ysiluokka huolehtui kahvitarjoilusta 

Muuta: OPS2016- perustetekstiä pyörii eri puolilla taloa slide- show- muodossa. Näin käsitteet yhdistetään myös perustetekstiin.

 

 

Kevät 2014

Seuraavia ops- työryhmämme toimia/ kokousaiheita huhti- toukokuulle 2014:

- ops2016- perus- ja lisäopetuksen opsin perusteluonnoksen kommetointi. Ops- ryhmä pyytää kahden viikon sisällä kommentit työryhmälle, joka kootusti kommentoi OPH: n palautelinkkiin. 

 

- toukokuun kokouksen aiheita 1) oppilas - ja opiskelijahuoltolain muutokset. Koordinaattori jakaa tieto ops- ryhmälle. Sovitaan kevään jatkotyö. 2) kuulumiset Oulun laaja-alaisen osaamisen / monilukutaidon koulutuksesta

 

 

Esityslista seuraavaan ops- työryhmän kokoukseen

 

1.OPPILAS- ja OPISKELUHUOLTOLAKI

- ops- ryhmälle oma moniste/ jaetaan myös koko opekunnalle

-Oppilashuoltolain uudistus, päivitys/ olemme mukana kaupungin oppilashuoltotyöryhmässä!

Ratkaistavaa tänä keväänä:
Kuka koulukohtaisen tekee ( kevät 2014 / laki voimaan 1.8.2014)
- yhteisöllinen oppilashuolto
- moniammatillisten tiimien toiminta
- pedagoginen tiimi ( huolehtii kolmiportaisesta tuesta/ ei kuulu oppilashuollon alle)
- ohjausryhmä...ollaanko mukana kaupungin yhteisessä?

Miten koulussamme järjestetään? Miten ja milloin tieto muulle opettajakunnalle?


2. TYÖKALUPAKKI

Vuorotellen ops - ryhmän jäsenet keväästä lähtien päivittävät .Prosessin kuvaus/ muistio kokouksista erilliskorvauksena. Merja aloittanut työn , käykää katsomassa mitä jo sivustolla on.

www.opstyokalupakki.fi

 

 

3. VANHEMPIEN INFORMOINTI

- Wilma - viesti opetussuunnitelmien kommentointimahdollisuudesta

( Merja laittaa 25.4.)

- Rehtori laittaa tiedon mistä löytyy oppilashuoltolain teksti.


4. PIRKON UUTISET OULUN KOULUTUKSESTA

- laaja-alainen osaaminen/ monilukutaito


5. JATKOJUTTUJA

 

Vanhempien osallistaminen jo tänä keväänä:
Oppilaat haastattelevat vanhempia ehdotus, toukokuun loppu .....tiekartan kysymyksiä....( hyviä kokemuksia mm. Joensuusta)

- Mitä hyvää nykykoulussa?

- Millaisessa koulussa toivotte lastenne käyvän tulevaisuudessa koulua? Jne.


Erilaiset haastattelupohjat 1.-3., 4.-6. Sekä 7.-9.luokat Jaetaan homma ops- ryhmässä. ( Pirkko, Merja ) ( Henri, Krisse) ( Karri, Maiju).......pohditaan kysymyksiä vielä yhdessä.

Olisiko tässä ok suunnitelmaa keväälle? Vanhempainilta vasta syksylle.

T: Merja

 

 

 

 

Tehtyä alkuvuonna 2014: 

 

TESOPÄIVÄN OHJELMA 18.2.2014

 

Ennakkotehtävänä lukea luku 5. / perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnostekstistä

 

1.Tavoitteet/ runko / kahvit 15 min.

Doctor Phil+hoitohenkilökunta hoitaa toimintakulttuuria kuntoon 30 min.  / Tyhy- ryhmämme on aloittanut vitsikkään Doctor Phil- 'terapoinnin', joten kutsuimme tyhy- ryhmän jäsenen hiemab alustamaan....

2. Viimeksi olemme opsista - tuokiossa pohtineet liikennevalotyötavalla roskiin heitettävää, positiivista sekä epäselvää toimintakultuurissamme. Nyt on aika käydä tositoimiin eli pohditaan mitä asioille oikeasti tehdää. 


- punaiset roskiin
- pulmaryhmät

- ops- työryhmät vetävät pienrynmissä 


3. Todays meet- alustan esittely

 

- tulevaisuudessa ja tänään oppilaat elävät some:ssa / kuinka alustoja hyödynnetään oppimisessa?

 

4. Luennoitsijavieras

 

emeritusprof. Jorma Enkenberg

- Tulevaisuuden oppiminen?

- keskustelualusta

5. Oppimisen eri näkökulmia/ Merja Kuosmanen ja Heli Lepistö
- motivaatiosta
- oppimisen näkökulmia vs. Perusteluonnos ( laaja-alainen oppiminen, eheyttävät oppimiskokonaisuudet jne.)

6.Käsite- alias/ Teson päätös

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu