Lisätueksi

MONILUKUTAITO KAIKKI KAIKESSA ilmestyi syksyllä 2015. Julkaisu sisältää 13 artikkelia monilukutaidosta. Julkaisu on luettavissa: https://tampub.uta.fi/handle/10024/98047

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu