Oppiaineet ja arviointi

Huom!
Linkit oppiainekohtaisiin kansioihin ja dokumenttipohjiin löytyvät verkossa Opeportaaleista.

Kun avaat linkistä OPS-materiaalit, kirjaudu Google-tilillesi (jos et ole jo kirjautunut).
Valitse Avaa Drivessa -toiminto muokataksesi dokumenttia.
Pohjiin on tuotu ePerusteista valmiiksi valtakunnalliset osuudet.

 

OPS-ryhmät aineittain 2015 - 2016 

Oppiaine

 Alakoulu

Yläkoulu

Äidinkieli ja kirjallisuus
-  suomen kieli ja kirjallisuus

Marja Tuomi, Pipsa Sassila

Johanna Hillden

Kaarina Ahonen, Sirpa Eriksson, Marjut Lausti, Harri Mustonen

Äidinkieli ja kirjallisuus
- suomi toisena oppimäärä

Hanna Virhiä-Särkäs

Anu Eerola

Ruotsi

 

Pekka Alho, Raija Alenius, Marko Kallio

Englanti

Päivi Noterman

Antti Hiitti, Riitta Tuukkanen, Niina Tolkki

Saksa

Kirsi Aaltonen-Kiianmies

Heidi Östring, Seija Sihvo

Ranska

Pauliina Laiho

Anni Rahunen, Nina Sipilä, Jari Aarnio

Venäjä

-----

Emilia Lamu

Matematiikka

Heli Rantamäki, Tuomo Tammi

Tuija Alatalo, Iida Korenius-Toikka, Tero Luodesampi, Jukka Männistö, Kari Nieminen

Ympäristöoppi

Annika Paala, Tapani Kaartinen, Sanna Isopahkala

----

Biologia

-----

Maija Jauhiainen, Christa Hiisivuori, Minna van Nunen

Maantieto

-----

Christa Hiisivuori, Sami Vartiainen

Fysiikka

-----

Juha Järvinen, Jere Lepola, Tuula Oksman

Kemia

-----

Terhi Friman, Tuula Kylmälä

Terveystieto

-----

Christa Hiisivuori

Uskonto

Outi Erkkilä, Sinianna Sinervo

Tuovi Pääkkönen, Mari Sorva

Elämänkatsomustieto

Hanna Virhiä-Särkäs (Kirsi-Liisa Koskinen-S.)

 

Historia ja yhteiskuntaoppi

Paavo Jyrkiäinen

 

Historia

-----

Marjo Leskinen, Aulikki Leisku-Johansson

Yhteiskuntaoppi

----

Janne Mäkinen

Musiikki

Tiina Pajunoja, Sanna Hollström

Olli-Taavetti Kankkunen, Aki Tulikari

Kuvaamataito

Helena Sieppi, Johanna Pitkänen

Marja-Leena Korte-Suonpää

Käsityö

Jaana Inki, Jari Tuomi

Hannu Lehti

Liikunta

Tapio Mustonen, Mikko Horila

Raija Lehtonen, Martti Iso-Möttönen

Kotitalous

-----

Tiina Wiklund, Maarit Virnes

Oppilaanohjaus

-----

Jukka Vuorinen, Eevaleena Melkas

Muut valinnaisaineet

-----

Jukka Favorin Tero Luodeslampi

 


 

Opetusneuvos Erja Vitikka vieraili koulullamme 10.2.2015 luennoiden arvioinnista uuden opetussuunnitelman näkökulmasta. Tämän jälkeen oppilaat ovat käyneet luokissa keskustelua opettajiensa johdolla seuraavien kysymysten suunnassa:

1.                         Millä eri tavoilla sinua arvioidaan koulussa? (Kuka arvioi? Mitä 

                            arvioi? Miten arvioi?)

2.                         Millaista on hyvä arviointi?

3.                         Miten haluaisit osoittaa osaamistasi?

4.                         Miten ymmärrät seuraavat käsitteet:  itsearviointi, 

                            vertaisarviointi, ohjaava palaute, monipuolinen arviointi, osaamisen arviointi, työskentelyn              

                             arviointi, käytöksen arviointi ?

 

Koulussamme toteutettiin marraskuussa 2013 teemailtapäivä aiheella: "Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi".Tilaisuudessa virittäydyttiin teemaan OPH:n koulutuspäivän 4.11.2013 ja Irmeli Halisen diojen avulla.

Keskusteltiin ryhmissä (luokanopettajat luokkatasoittain ja aineenopettajat aineryhmittäin) monipuolisesta arvioinnista ja osaamisen näyttämisestä eri tavoin. Pohdintakysymys oli: Mitä keinoja arvioinnissa on käytetty – lähtökohtana oppilaan etu ja osaamisen näyttäminen eri tavoin ja monipuolisesti

Arvioinnin keinoja ja syntyneitä ajatuksia koottiin seuraavasti:

 • Kokonaan tai osittain suullinen koe
  • kokeen ääneen lukeminen oppilaalle
  • kokeessa suullisesti vastaaminen
  • aikuinen (osittain) kirjurina
 • Kokeiden lisäksi käytetään oppimisprosessin suullista arviointia ja tuetaan oppimisprosessia
  • arviointikeskustelut ja kurssipalautteet
  • jatkuva palaute
  • lähitavoitteiden asettaminen
  • tuntityöskentelyn huomioiminen arvosanan muodostuksessa
  • kokeen nopea, henkilökohtainen läpikäyminen oppilaan kanssa
  • kurssin lopussa itsearviointi omasta osaamisesta
 • Kurssin alussa arvioinnin muodostuminen selvitetään oppilaille
  • useat osa-alueet esim. kokeet, kirjoitelmat, ryhmätyötaidot, vuorovaikutustaidot, puhe-esitykset, suulliset taidot (äidinkieli ja kirjallisuus)
  • myös sisältöjen oppimisen eri tasot ja tavoitteena olevat taidot
  • oppilas itse asettaa arvosanatavoitteen kurssin alussa
 • Kokeen suorittaminen kirjan avulla
 • Muistilapun tekeminen kokeeseen
 • Eriytetyt kokeet: jotkin tehtävät riittävät kasiin, jotkut ysiin, lisätehtävillä kymppiin
 • Kokonaan eri kokeet mahdollisia heikoille oppilaille (painoaluekoe) keskusteltava kokeen taso suhteessa yleisiin kriteereihin, esim. ”tällä saat seiskan”
 • Kokeelliset tehtävät (rakenna esim. kemian laitteisto)
 • Matematiikassa huolellisesti tehtyjen (koti)tehtävien määrä mukana arvioinnissa
 • Useita pienempiä kokeita yhden suuren lopussa tehtävän kurssikokeen sijalla
 • Kielissä kotiläksynä pieniä aineita, joissa pääsee käyttämään opeteltua rakennetta, esim. imperfektitarina ”My Day”
 • Suullisten esitysten pitäminen pienemmälle yleisölle tai yhdelle kuulijalle
 • Painotetaan arvioinnissa vahvoja alueita, esim. kielissä luetun ymmärtämistä, vaikka tuottaminen olisi vaikeaa

 • Kokeen palasteleminen
  • Ajan osalta: tee tätä 5 min; käytä näihin 15 min jne.
  • Tehtävien osalta: koe annetaan suoritettavaksi tehtävä kerrallaan
 • Riittävän ajan takaaminen kokeen tekemiseen
 • Erillisen tilan käyttö, tai erityisopetus tai kiihdytyskaista kokeen suoritukseen
 • Toiminnan ohjauksen ongelmissa aikuisen ohjaava tuki koetilanteessa

 • Arviointiin välillisesti vaikuttavat keinot
  • tilapäiset tason ja tavoitteiden mukaiset ryhmittelyt
  • toisen oppilaan antama tuki ja opetus: KIELELLISTÄMINEN
  • painoalueiden määrittely opintoihin
  • muut yleisen ja tehostetun tuen keinot
  • yksilöllistäminen (erityistä tukea): mahdollisuus arviointiin suhteessa omiin tavoitteisiin 

Uusia näkökulmia

 • sähköisten kokeiden käyttömahdollisuus
 • oman osaamisen testaaminen itselle sopivana aikana
 • arvioinnin jakaminen osiin vähentää jännittämistä
 • koulussa arviointi mielletään usein negatiivisena – mikä muuttaisi mielikuvaa?
 • koemateriaalipankki voisi ohjata liikaa opetusta, oikein hyvä ja laaja materiaalipankki olisi hyvä

Haastavuutta tuovat

 • Opettajan ajan riittäminen useissa, erilaisissa ja isoissa opetusryhmissä moniulotteiseen arviointiin
 • Muut resurssipulmat
 • Opintojen aikaisen arvioinnin ja päättöarvioinnin keskinäiset eroavaisuudet ja yhdistämisen problematiikka
 • Eriytetyt ja painoalueisiin pohjaavat kokeet vaikea suhteuttaa yleisiin kriteereihin
 • Neuvottelun runsaus oppilaan ja huoltajan kanssa henkilökohtaisista eriyttävistä ratkaisuista
 • Toimien kirjaaminen asianmukaisesti 
 • Oppimisen prosessin arvioinnin vaikeus
 • Todella tukea tarvitsevat eivät tule tukiopetukseen 
 • Varikko ja kiihdytyskaista koetaan epäonnistujan paikkana


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu