Oppiminen

Oppiminen on käsitteenä monisyinen ja oppimista tapahtuu monella tapaa. Koulumme opettajat kokosivat 27.4.2013 TESOssa yhteen ajatuksiaan oppimiskäsityksestä sekä oppimisympäristöistä. Pohdinnan tulokset näkyvät tällä sivustolla omina alasivuinaan.

Kysymykset työryhmille TESO:ssa 27.4.2013 olivat:

Mistä syntyy hyvä oppiminen / Millainen on hyvä oppimisympäristö?

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu