Organisointi

OPS-työ etenee koulussa monella eri sektorilla. Opetussuunnitelman uudistamisen tueksi kuullaan opettajia, oppilaita, opetusharjoittelijoita, huoltajia sekä sidosryhmiä.  Prosessin etenemisestä vastaa koulun OPS-ryhmä sekä koulun johto. Käytännön toiminnallle luodaan lukuvuosittain suunnitelma, ja kerran kuussa kokoontuva OPS-työryhmä organisoi toimintaa ja jakaa vastuuta pienemmille ryhmille esimerkiksi teemailtapäivien järjestämisestä ja kyselyjen toteuttamisesta. Suunnitelmat ovat luettavissa kohdassa aikataulutus.

Lukuvuosi 2013 - 2014

Tampereen yliopiston normaalikoulun opetussuunnitelmaprosessi on käynnistynyt. Yksiköllä on tiivis yhteistyö eNorssi-verkoston ja OPS tuki 2016 -hankkeen kanssa. OPS-työn vastuuhenkilöt kouluttautuvat (syksyllä 2013 - keväällä 2014) tuleviin haasteisiin ja vastuisiin alueellisina kouluttajina.

Lukuvuosi 2014 - 2015

Syyslukukauden aikana jatketaan opetussuunnitelman yleisen osan teemojen työstämistä siten, että opetussuunnitelman perusteiden valmistuessa meillä on valmius kirjoittaa yleisen osan koulukohtainen opetussuunnitelmateksti.

Kevään kuluessa aloitetaan ainekohtaisten opetussuunnitelmien työstäminen ja kirjoittaminen. Tähän työhön pyritään saamaan mukaan myös kasvatustieteen ja ainelaitosten edustajia.

Lukuvuosi 2015 - 2016

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat tehdään tämän lukuvuoden aikana valmiiksi. Työtä jatketaan viimeistään TESO-päivästä 25.8.2015 alkaen. Nimetyille työryhmille on tehty valmiiksi Google Driveen pohjia, joiden kautta työtä suositellaan vietävän eteenpäin. 

Keväällä aloitettuja oppiainekohtaistasia suunnitelmia jatketaan syyslukukaudella 2015. Nyt kirjoitetaan luokkatasoittaiset tavoitteet ja sisällöt sekä kirjataan koulukohtaiset painotukset ja erityispiirteet. Tampereen seutukunnan oppiainekohtaiset luonnokset ovat myös käytettävissämme.

Ainekohtaiset opetussuunnitelmat tulisi laatia loppuun helmikuun aikana. Oikoluvun jälkeen maaliskuussa aineisto siirretään verkkoon OPS-työkaluun. Tämän rinnalla yleisen osan tekstit ja valmistuneet liitteet ovat kommentoitavissa: opettajat lukevat ja arvioivat tekstit OPS-työkalussa, ja huoltajia varten yleinen osa ja valtaosa liitteeistä löytyvät wikistä, johon voidaan kirjata kommentit.

Vapaavalintaiset aineet ja kurssit laaditaan pääsiäiseen mennessä maaliskuussa 2016. Ne siirretään OPS-työkaluun maalis-huhtikuun taitteessa.

____


Linkit oppiainekohtaisiin kansioihin ja dokumenttipohjiin löytyvät verkossa Opeportaaleista.

Luokkakohtaiset OPS-tekstit on sovittu työstettäviksi Google Drivessa. Tavoitekohdat luokkatasoistetaan, ja sisällöt tarvittaessa samoin. Pohjiin on tuotu ePerusteista valmiiksi valtakunnalliset osuudet.

 

 

 

 

 

 

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu