Prosessin käynnistäminen

Tampereen normaalikoulu starttasi OPS-prosessiin huhtikuussa 2013 AVin Kick-off tilaisuudessa, jossa apulaisrehtori Tuula Laine ja lehtori Mikko Horila esittelivät Tampereen yliopiston normaalikoulun sekä eNorssi-verkoston ajatuksia tulevasta OPS-prosessista.

Seuraava vaihe oli oman koulun TESO 27.4.2013, joka toimi oman koulumme Kick-off tilaisuutena. Prosessi on sittemmin jatkunut arvokeskusteluilla, arviointi-iltapäivällä, oppilaiden kuulemisella, opiskelijoiden kuulemisella sekä huoltajien kuulemisella. Prosessin etenmistä voi seurata sinisen palkin kohdasta organisointi, aikataulutus.

 

 


 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu