Lisätueksi

TARKISTUSLISTA opetussuunnitelmaa työstäville aine- ja asteryhmille.

Tarkastuslista

 

Aineryhmän huomioita

Miten aineryhmä on tutustunut oppiaineen tehtäviin, tavoitteisiin ja sisältöalueisiin (tarkoittaa tutustumista 1-2,  3-6 ja 7-9 luokka-asteiden osuuksiin)?

 

 

Onko oppiaineessa pohdittu, kuinka opetussuunnitelman uudistaminen vaikuttaa oppiaineen työtapoihin, ohjaukseen, eriyttämiseen ja oppilaalle annettavaan tukeen?

 

 

Miten hyvin oppiaineessa on tutustuttu uusiin arviointikäytänteisiin ja pohdittu, miten arvioinnin painopistettä muutetaan summatiivisesta formatiiviseen?

 

 

Onhan oppiaineessa myös pohdittu, miten oppilaan näyttö koko opetuksen ajalta huomioidaan päättöarvosanaa annettaessa? Oppiaineessa on tutustuttu oppiaineen arviointikriteereihin ja päättöarvioinnin kriteereihin hyvälle arvosanalle (8) oppimäärän päättyessä.

 

 

Miten laaja-alaiset osaamisalueet otetaan huomioon opetuksen sisältöjä pohdittaessa?

 

 

Miten laaja-alainen osaaminen huomioidaan oppilaan osaamista arvioitaessa?

 

 

Miten oppiaineessa on ajateltu järjestettävän oppilaan osaamisen dokumentointi?

 

 

Minkälaisia ominaisuuksia tarvitsette verkkotyökaluun, jolla osaamista dokumentoidaan ja huoltajia osallistetaan? Mitä vaihtoehtoisia työkaluja dokumentointiin on?

 

 

Miten oppiaineen opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa on huomioitu oppilaiden ja huoltajien osallistaminen?

 

 

Oletteko pohtineet, mitä koulukohtaisia ja paikallisia painotuksia sisällytätte oppiaineen koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan? Miten koulun painotukset toteutuvat aineissanne?

 

Oletteko asettaneet tavoitteet vuosiluokittain? Muistattehan, että opetuksesta 1-9 on tultava jatkumo.

 

 

Oletteko muistaneet miettiä oppiaineen kielelliset tavoitteet CLIL-opetuksessa yhdessä kielenopettajan kanssa?

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu