Uusia käsitteitä

 

Helmikuu 2014

Arvot ja toimintakulttuuri - opettajainkokouksessa keskusteltiin lämmittelytehtävänä 5 hengen ryhmissä OPS:n uusista käsitteistä. Käsitteet olivat erillisinä kortteina pöydällä, josta käytiin hakemassa vuoroin yksi omalle ryhmälle

Lataa käsitekortit tästä

Ks. lisää tietoa Arvot ja toimintakulttuuri - opettajainkokouksesta täältä.

 

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA AINERYHMÄTYÖSKENTELYN KÄYNNISTÄMINEN

Tervetuloa Opettajainkokoukseen Logomoon tiistaina 24.4. klo 12.15 - 16

 

Työskentelyn yleiset tavoitteet: 1)  pohtia laaja-alaista osaamista osana paikallista (Norssin) opetussuunnitelmaa ja 2) käynnistää ainekohtainen  ops-työskentely.

 

 

Tiloiksi on varattu LOGI2 klo 12-17  sekä ryhmätilat GOTO30 ja GOTO31 klo 13-16.  (Liitteenä Logomon kartta)

 

Klo 12.15-13.00  LOGI2

Opetussuunnitelma 2016 – tärkeimmät  muutokset (TRU)

Laaja-alainen osaaminen osana opetussuunnitelmaa (TRU)

 

noin klo 12.45 – 14.30

Jakaannutaan neljään pienempään keskusteluryhmään. Ks. Tilat ja ryhmät liitteenä.

 

Vicecan tehtävä: 2-3 hengen ryhmissä tutustutaan laaja-alaiseen osaamiseen  (ryhmille eri osaamisen alueet). Poimitaan olennaiset asiat, keskeiset käsitteet.

 

Mitkä  ovat laaja-alaisen osaamisen paikalliset painotukset?

-          Miten laaja-alainen osaaminen liittyy koulun toimintakulttuuriin?

-          Miten laaja-alaisen osaamisen kehittymistä arvioidaan?

-          Mitkä voisivat olla  koulumme tavoitteet laaja-alaiselle osaamiselle? Tavoitteet ilmaistaan oppilaan toiminnan kuvauksena.

-          Mitkä konkreettiset toimet (opettajien toimet, koulun rakenteet…) johtavat laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen?

-          Työskentelyn tulokset Padlet-seiniin (vastuussa VHI):

seinä 1: laaja-alainen osaaminen ja toimintakulttuuri

seinä 2: paikalliset (Norssin) painotukset

seinä 3: laaja-alaisen osaamisen kehittyminen: jokaiselle laaja-alaisen osaamisen alueelle oma seinä

 

klo 14.30-15.00

Keskustelun tulosten jakaminen yhdessä kahvinjuonnin lomassa.

 

klo 15.00- 16

Aineryhmät kokoontuvat :

-          Miten uusi ops muuttaa aineen  arviointia?

-          Miten uusi ops muuttaa aineen sisältöjä?

-          Miten uusi ops muuttaa opiskelumetodeja?

-          Miten  aineryhmä aikoo tuottaa ainekohtaisen paikallisen ops:n? Tuotetaan suunnitelma: aloituspvm ja aikataulu. Aineryhmät voivat käyttää työskentelyyn keväällä 2015 yhden päivän ja syksyllä 2015 yhden päivän.


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu