Hem

Aktuellt

Twitter: #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 - en välmående skola

Skolans Läroplansgrupp har jobbat med brainstorming runt den egna LP-processen med fokusering hur vi skall lyckas engagera skolans alla intressenter så brett som möjligt i en meningsfull värdegrundsdiskussion. Vägkartan från UBS har också omformats till en egen plan för LP-arbetet.

Grundskolans rektorsgrupp med Elisabet, Annika och Tommy är också det finlandssvenska LP-arbetets inspiratörer i övningsskolornas nätverkssamarbete LP-stöd 2016. I samverkan med Regionförvaltningsverket och Centret för livslångt lärande planerar och genomför de utbildningstillfällen runt om i Svenskfinland under 2013 och 2015 för kommunernas LP-ansvariga, som får med sig tankar och idéer för det lokala LP-arbetet.

 

 

Broschyr över utbildningen 2015 (klicka här)

 

Broschyren 2014 LPstöd2016

 

Broschyren 2014 "LPstöd2016" (klicka här)

 

Skolans tyngdpunktsområden

Vasa övningsskolas tema för läsåret 2013-14 är Samtal för lärande och växande.

Vi vill under året fokusera på olika aspekter av kommunikation och framför allt samtala just om lärande och växande, undervisning och fostran, som också i framtiden kommer att vara skolans centrala uppgift. Vi vill också få med alla i skolsamfundet och andra som intresserar sig för skolans verksamhet och roll i lokalsamhället.

 

Kontaktuppgifter

I LP-stöd-arbetet är dina främsta kontakter vid Vasa övningsskola:

Elisabet Backlund-Kärjenmäki (ekarjenm@abo.fi), grundskolrektor

Annika Lassus (alassus@abo.fi), prorektor F-6

Tommy Nordman (tonordma@abo.fi), prorektor 7-9

Ett flertal av skolans lärare deltar också i det nationella LP-arbetet inom Utbildningsstyrelsen.

 

    


 

Övningsskolor i Finland

Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Joensuun normaalikoulu, Jyväskylän normaalikoulu, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Oulun normaalikoulu, Rauman normaalikoulu, Savonlinnan normaalikoulu, Tampereen yliopiston normaalikoulu, Turun normaalikoulu, Vasa övningsskola

Övningsskolorna i Finland i tillhör universiteten. 

LP verktygsbackens första sida  -  eNorssis hemsida  -  LP stöd 2016  -

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu