Hem

Aktuellt

Twitter: #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 - en välmående skola

På denna Verktygsback hittar du material och inspiration för läroplansprocesser. Det samlade materialet har publicerats inför och under fortbildningar som arrangerats av Övningsskolornas samarbetsnätverk inom lärarutbildningen eNorssí.

Fortbildningar

2018-2019 "Fördjupade färdigheter i bedömning som en del av lärarens yrkesliv"

2015-2016 "En välmående skola"

2013-2014 "Stöd för den lokala läroplansprocessen"

 

Broschyr över utbildningen 2015 (klicka här)

 

Broschyren 2014 LPstöd2016

 

Broschyren 2014 "LPstöd2016" (klicka här)

 

Kontaktuppgifter

I LP-stöd-arbetet är dina främsta kontakter vid Vasa övningsskola:

Elisabet Backlund-Kärjenmäki (ekarjenm@abo.fi), grundskolrektor

Annika Lassus (alassus@abo.fi), prorektor F-6

 


 

Övningsskolor i Finland

Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Joensuun normaalikoulu, Jyväskylän normaalikoulu, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Oulun normaalikoulu, Rauman normaalikoulu,  Tampereen yliopiston normaalikoulu, Turun normaalikoulu, Vasa övningsskola

Övningsskolorna i Finland i tillhör universiteten. 

LP verktygsbackens första sida  -  eNorssis hemsida  -  LP stöd 2016  -


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu