Fördjupade färdigheter i bedömning 2018-2019

I samarbete med Regionförvaltningsverken ordnar Övningsskolnätverket under 2018–2019 en fortbildning
för personal inom den grundläggande utbildningen kring bedömning av lärande. Fortbildningen består av tre
närstudiedagar som ordnas hösten 2018, våren 2019 och hösten 2019.
 
Fortbildningen stöder färdigheterna i bedömning bland personal inom den grundläggande fortbildningen och
stärker bedömningskunnande regionalt och ökar jämlikheten i skolorna.
 
Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och deltagandet är avgiftsfritt. Övriga samarbetspartners
är Regionförvaltningsverken, Utbildningsstyrelsen, NCU och universitetens lärarutbildningar.
 
Innehåll och material för varje modul finns publicerade under modulrubrikerna i menyn till vänster.
 
 helhet.JPG
 
 
 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu