Modul 1 - Vad är bedömning?

Det första närstudietillfället "Vad är bedömning?" arrangerades 4.12.2018 i Vasa.

 

Material och föreläsningsunderlag från detta tillfälle hittar du här:

 

Elisabet Backlund-Kärjenmäki och Annika Lassus "Läraren som expert på bedömning" (klicka på rubriken)

 

Sammanställning av frågeformulär "Jämlik bedömning". Sammanställningen i form av cirkeldiagram visar deltagande skolornas upplägg och praxis i bedömning. (klicka på den svärtade texten))

 

Översikt över deltagarnas studieuppgifter som inlämnades i Padlet. (klicka på den svärtade texten))

 

Maj-Len Engelholms presentation "Synpunkter på utvecklingen av bedömningen" (klicka på rubriken))

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu