Modul 2 - Metoder och material för bedömning

Anmälan öppen till 28.2.2019

Anmäl dig här till Vasa 7.3.2019

Anmäl dig här till Helsingfors 12.3.2019

 

Fortbildningen är avgiftsfri.

____________________________________________________________________________

 

Välkommen till den andra modulen av den tredelade fortbildningsserien. Temat för dagen är "Metoder och material för bedömning - utforska och utveckla".

Vi samlas i Vasa i auditorium Bruhn i Academill torsdagen den 7.3.2019 kl 9-15. I Helsingfors ordnas samma modul tisdagen den 12.3..2019 kl 9-15 i Hotell Presidentti, Södra Järnvägsgatan 4.

Regionförvaltningsverket står för kaffeservering från kl. 8.30.


Utbildarna önskar att deltagarna är förberedda på följande inför tillfället:

- läser kapitel 6 "Bedömning av lärande" i Grunderna för den grundläggande utbildningen 2014

https://www.oph.fi/download/166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf

- förbereder sig på att i grupper berätta om upplägget av den planerade studieuppgiften. Nya deltagare tar del av det arbete som är på gång och låter sig inspireras inför modul 3. En sammanställning över valda studieuppgifter finns under Modul 1 - Vad är bedömning?

 

Efter fortbildningsdagarna publiceras allt material här.

____________________________________________________________________________

Elisabet Backlund-Kärjenmäki och Annika Lassus "Metoder och material för bedömning - utforska och utveckla" (klicka här)

 

Yvonne Nummela "Bedömning i språk" (klicka här)

Johan Vikström "Bedömning och respons som stöder lärande inom bildkonstämnet" (klicka här)

Katrina Åkerholm "Loggar som formativt bedömningsverktyg" (klicka här)

Minttu Myllynen "Exempel på bedömning av temahelhet i åk 3" (klicka här)

Maria Malmsten "Synligt lärande och formativ bedömning" (klicka här)

 

Deltagarnas tankar 12.3.2019 efter presentationerna kring bedömning i olika läroämnen (klicka här) 

 

 

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu