LP stöd 2016 - under åren 2013-14

Modul 1 - Kärnan i revideringsprocessen

Modul 2 - Framtida kompetenser och mångsidiga lärmiljöer

Modul 3 - Lärarrollen i förändring och det mångprofessionella samarbetet

Modul 4 - Läroämnen i samverkan

 

Ifall du läser utbildningsmaterialet på en iPad behöver du öppna pfd-dokumentet i t ex iBooks för att få länkarna att fungera. 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu