LP stöd 2016 - utbildningshelhet 2015

 

Broschyr över utbildningen under år 2015 "LP stöd 2016 - en välmående skola" (klicka här)

 

 

Ifall du läser utbildningsmaterialet på en iPad behöver du öppna pdf-dokumentet i t ex iBooks för att få länkarna att fungera. 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu