Multilitteracitet

Läsambassadör Katarina von Numers-Ekman föreläser kring "Om man inte kan läsa hjälper det inte med en skärm - om läsning och multilitteracitet" på Vasa övningsskola 4.2.2015.

 

 

Tommy Nordman, Vasa övningsskola, intervjuar Hannah Kaihovirta-Rosvik, universtitetslärare i bildkonstens didaktik vid Pedagogiska fakulteten.

 

Klipp 1 - Multimodala färdigheter och multilitteracitet.

 

Klipp 2 - Att arbeta med multilitteracitet. Det analoga möter det digitala.

 

Klipp 3 - Multilitteracitet genomsyrar läroämnena.

 

Klipp 4 - Multilitteracitet och lärande.

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu