Värdediskussion

Ny läroplan siktar mot framtiden (klicka här).

En artikel skriven av Gun Jakobsson, publicerad i Vasabladet 18.10.2014. Artikeln är en analys av resultaten från den tvåspråkiga elektroniska värdegrundsenkät som Vasaborna kunde svara på under våren 2014.

  

Fortbildningsprogram 4.11.2013 - Värdegrundsfrågor i pedagogers vardag, med Kennert Orlenius (klicka här)

Kennert Orlenius föreläsningsunderlag
- Del 1 (klicka här)
- Del 2 (klicka här)

Diskussionunderlag för dialoggrupperna vid Vasa övningsskola (klicka här)

 

Förbundet Hem och Skola i Finland rf. 2015. Värdegrunden: innebörd i den dagliga verksamheten? (klicka här)

 

I samband med fortbildningens bandades tre korta videor där professor Kennert Orlenius berättar om sin syn på värdegrunden. Se filmerna nedan:

 

Varför behövs en revidering av värdegrunden?

 

Centrala frågor i värdegrundsdiskussionen

 

Vilka utmaningar står vi inför?


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu